Home » آفیسر Frontend Development

آفیسر Frontend Development

Activation Date: 03 Jun, 2021   Announced Date: 03 Jun, 2021   Expire Date: 24 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Banking
Employment Type: Full Time
Salary: NA
Vacancy Number: 3
No. Of Jobs: 1
City: kabul
Organization: Da Afghanistan Bank
Years of Experience: دو سال تجربۀ کاری مرتبط
Contract Duration: دایمی
Gender: Male/Female
Education: .لسانس در بخش کمپیوتر ساینس و داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود
Close date: 24 Jun, 2021

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

:لایحه وظایف

شناسایی و اشکال زدایی اپلیکیشن‌ها و وبسایت‌ها-
یادگیری و پیاده‌سازی بهترین راهکارهای توسعه-
نوشتن و پیاده سازی کود کارآمد-
تصمیم گیری در مورد قابل عملی بودن یک پروژه-
نگهداری و به روز رسانی سیستم های توسعه داده شده فعلی-
آموزش کاربران در چگونگی استفاده از سیستم های توسعه داده شده-
مستند سازی کودبیس و سیستم های توسعه داده شده-
مانیتور کردن سیستم های توسعه داده شده و اطمینان از کارکرد بهینه آنها-
نوشتن تست کیس ها برای سیستم های توسعه داده شده-
 Backend و Fontend اطمینان کامل از هماهنگی بین مادول های- 
طرح و پیاده سازی دیتابیس برای اپلیکیشن های توسعه داده شده-
  semantic به اساس نسخه گذاری VCS نگهداری کودبیس در یک- 
باینری اپلیکیشن های توسعه داده شده deployment  طرح و هماهنگی –
هماهنگی در توسعه و تحویل به موقع محصولات توسعه داده شده-
ترتیب پلان های کاری و ارایۀ گزارش کاری به مدیر مستقیم و آمر ذیصلاح-
انجام سایر وظایف و مسئولیت های که بتأسی از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدایات مقام مافوق طبق لایحه و مقررات ارجاع میگردد-

جمع آوری معلومات دقیق و پیشنهاد راه حل به سوپروایزر-

عملکرد موثر و تلاش برای پیدا کردن نقص برای رفع مشکل-
حصول اطمینان از کیفیت پروگرام های جدید و کهنه-

داشتن اخرین اطلاعات از روند جدید فناوری یا تکنالوژی

Job Requirements:

درجه و رشته تحصیل:     لسانس در بخش کمپیوتر ساینس و داشتن درجه تحصیلی ماستر در بخش های فوق الذکر ترجیح داده میشود

تجربه:   دو سال تجربۀ کاری مرتبط  

:مهارت ها

بلدیت به زبان انگلیسی
آشنائی با برنامه های کمپیوتری و سیستم های بانکی

آشنائی به قوانین و مقررات بانکی

فصاحت و بلاغت در گفتار
توانائی در تحریر مکاتیب، پیشنهادها و گزارشات کاری

توانائی از ترتیب پروپوزل ها و مدیریت پروژه ها

Submission Guideline:

:نکات ضروری

و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل  {CV}  علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح –

ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد  [email protected]

در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.  PDF  مدارک فوق الذکر باید به صورت-

متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند- 

 چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداًبه اطلاع رسانیده میشود 

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply