Home » آمریت مشارکت عامه و خصوصی

آمریت مشارکت عامه و خصوصی

  • by

Activation Date: 29 May, 2021   Announced Date: 29 May, 2021   Expire Date: 08 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰
Vacancy Number: ESAR-045
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره تنظیم خدمات انرژی
Years of Experience: 2
Contract Duration: رسمی – دائمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس
Close date: 08 Jun, 2021

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹8 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد و تبدیل افغانستان به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه فعالیت می نماید.

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

Job Description:

هدف وظیفه: مدیریت پروژه های مشارکت عامه و خصوصی سکتور انرژی، تسهیل شرایط و تأمین ارتباط با نهاد های ذیدخل در مطابقت به استراتیژی و اهداف اداره

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

مدیریت از طی مراحل پروسه تدارکاتی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی سکتور انرژی در مطابقت با قوانین نافذه، استراتیژی و اهداف اداره؛
ترتیب و بررسی مطالعات امکان سنجی پروژه های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق از طریق مشارکت عامه و خصوصی؛
ترتیب و ارائه طرح های اولیه و اسناد تخنیکی پروژه های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق از طریق مشارکت عامه و خصوصی؛
ترتیب دیتابیس ارقام جمع آوری شده و معلومات پروژه های مشارکت عامه و خصوصی سکتور انرژی برق؛
ترتیب و ارزیابی اسناد تخنیکی و پروپوزل های پروژه های مشارکت عامه و خصوصی در مطابقت با پالیسی ها و ماستر پلان انرژی برق؛
ارزیابی طرح های پیشنهادی پروژه های مشارکت عامه و خصوصی در بخش انرژی که از جانب سکتور خصوصی ارائه میگردد؛
بررسی و ارائه مشوره های قانونی مبنی بر درخواست حمایت حکومت برای تطبیق موثر پروژه های مشارکت عامه و خصوصی؛
ارائه پیشنهادات در مورد مشوق ها، معافیت های مالیاتی و سایر موارد مربوطه در خصوص تطبیق پروژه های مشارکت عامه و خصوصی؛
مدیریت، طرح و ارایه ورکشاپ های آگاهی عامه و کنفرانس های مشارکت عامه و خصوصی برای جوانب ذیعلاقه؛

 

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

وظایف هماهنگی:

تأمین ارتباط با ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی و نهاد های ذیدخل

 هماهنگ ساختن و ایجاد تفاهم بمنظور حل مشکلات کاری با ادارات ذیربط داخلی و خارجی به اساس هدایت و لزوم دید مقام اداره مطابق هدایت احکام قوانین نافذه کشور.
 تبادل معلومات و اطلاعات بمنظور رسیدن به اهداف اداره با مراجع دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به اساس هدایت و لزوم دید مقام اداره مطابق هدایت احکام قوانین نافذه کشور.
 تدویر جلسات هماهنگی به ارتباط فعالیت های مرتبط کاری سکتور انرژی.
 تامین ارتباط کاری با همکاران جهت ایجاد هماهنگی بهتر در امور

Job Requirements:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های انجنیری برق، انجنیری انرژی، تامین برق و مدیریت انرژی، اقتصاد انرژی، اداره و تجارت، مدیریت مالی و مدیریت تدارکاتی از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود
تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی،
مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط با وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک:

http://lowgrade.iarcsc.com/

ذیل بدست آورده و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری می باشد.

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

Leave a Reply