Home » آمر امور حقوقی

آمر امور حقوقی

  • by

Activation Date: 29 May, 2021   Announced Date: 29 May, 2021   Expire Date: 08 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰
Vacancy Number: ESAR-032
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره تنظیم خدمات انرژی
Years of Experience: 2
Contract Duration: رسمی – دائمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس
Close date: 08 Jun, 2021

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹8 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد و تبدیل افغانستان به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه فعالیت می نماید.

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

Job Description:

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت و ارزیابی از تنظیم شرایط جوازها، ارزیابی پروژه های مشارکت انرژی برق و تحلیل آنها و ارائه مشوره های حقوقی لازم مطابق قوانین نافذه کشور و مقررات اداره.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

طرح و ترتیب، پالیسی ها، مقررات، طرزالعمل ها، رهنمود ها و متحدالمال ها به منظور ایجاد سیستم مشارکت عامه و خصوصی مؤثر با هماهنگی اداره مشارکت عامه و خصوصی در سراسر کشور.
تأمین همکاری مؤثر و هدفمند با رعایت از اصول و مقررات نافذه ملی و بین المللی با سهامداران سکتور انرژی برق .
ارائه مشوره های حقوقی جهت حل اختلافات و رسیدگی به شکایات مشترکین و تأمین خدمات با کیفیت انرژی برق و رعایت بهتر شرایط جوازها.
تنظیم شرایط جواز ها، امور تعدیل، تعلیق، تجدید و لغو جواز ها، مکلفیت های تادیاتی و تطبیق جرایم و مجازات متخلفین مطابق احکام قانون و شرایط جوازها.
ارائه مشوره های سودمند جهت ترتیب و تنظیم طرزالعمل ها، دستورالعمل ها و پالیسی های مناسب به مسؤلین .
ترتیب پلان ها و برنامه های کاری غرض توزیع عادلانه جواز کار و پیشبینی تغییرات شرایط جوازها .
ارایه مشوره های حقوقی جهت ایجاد روش های حمایت از پروژه های مشارکت بوسیله برنامه وجوه مشارکت جهت رسیدن به اهداف پالیسی و تجارتی دولت.
ارایه مساعدت های حقوقی در تحلیل پروژه های مشارکت واصله و یا طرح شده در اداره و اسناد معاملاتی مشارکت.
ارزیابی اسناد پروژه های مشارکت به منظور حصول اطمینان از اینکه تمام پروژه های مشارکت به اساس چارچوب قانونی مشارکت تطبیق میگردد و ارائه پیشنهادات اصلاحی،
ارایه مشورت های حقوقی در ترتیب اسناد معیاری پروژه های مشارکت به ادارات، سکتور خصوصی و سایر جوانب ذیدخل.
تحقیق در مورد موضوعات مختلف قرارداد های بین المللی در خصوص حقوق تجارت، اقتصاد بین المللی انرژی، حقوق مربوط به انرژی های قابل تجدید و حل و فصل اختلافات مربوط به انرژی
مطالعه و تحلیل اصطلاحات حقوقی مارکیت انرژی برق
ترتیب گزارش تحلیلی از وضعیت حقوقی مارکیت انرژی برق

 

وظایف مدیریتی:

تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛
انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و هماهنگ ساختن و با ادارات ذیربط داخلی و خارج و کمپنی ها و بخش های مرتبط
 تبادل معلومات و اطلاعات بمنظور رسیدن به اهداف اداره با مراجع دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به اساس هدایت و لزوم دید مقام اداره مطابق هدایت احکام قوانین نافذه کشور.
 تدویر جلسات هماهنگی به ارتباط فعالیت های مرتبط کاری سکتور انرژی.
 تامین ارتباط کاری با همکاران جهت ایجاد هماهنگی بهتر در امور

Job Requirements:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند (7) ماده 14 طرزالعمل استخدام با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های حقوق، حقوق بین الملل انرژی، انجنیری برق، پالیسی عامه، پالیسی انرژی، از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج از کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود
تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط مدیریتی مشابه و یا تخصصی  در امور حقوقی از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی،
مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک:

http://lowgrade.iarcsc.com/

ذیل بدست آورده و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری می باشد.

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

Leave a Reply