Home » انجنیر حفظ و مراقبت (مرکز) پارک های صنعتی

انجنیر حفظ و مراقبت (مرکز) پارک های صنعتی

Activation Date: 07 Jun, 2021   Announced Date: 05 Jun, 2021   Expire Date: 15 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: General
Employment Type: Full Time
Salary: per NTA salary
Vacancy Number: 29
No. Of Jobs: 1
City: Kabul
Organization: Ministry of Industry and Commerce
Years of Experience: داشتن سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
Contract Duration:
Gender: Male/Female
Education: o حد اقل لیسانس در رشته های: انجنیری ساختمانی، انجنیری برق، آبرسانی و محیط زیست (به حایز سند ماستری
Close date: 15 Jun, 2021

About Ministry of Industry and Commerce:

 

Ministry of Industry and Commerce (MoIC) is one of many government Ministries and agencies that is responsible in promoting trade, industry, and private sector investment. Ministry has four main functions which are making laws and regulations, formulating policies and strategies, facilitating, coordinating and influence private sector development. The Ministry also seeks to influence others working in this are – such as multilateral and bilateral partners, non-governmental and civil society, private sector businesses, and national and international trade and business organizations.

Job Description:

هدف وظیفه: حفظ و مراقبت تاسیسات زیر بنایی پارک های صنعتی، برآورد احجام کاری، طی مراحل امور مالی و تدارکاتی، نظارت از تطبیق پروژه های حفظ و مراقبت و ارایه گزارش به رئیس حفظ و مراقبت پارک های صنعتی   

صلاحیت و مسؤلیت های وظیفوی:

تهیه و ترتیب پلان های کاری ماهوار، ربعوار وسالانه ریاست در مطابقت به پلان های عمومی، استراتیژی و پالیسی اداره، جهت رسیدن به اهداف پیش بینی شده.
مدیریت و نظارت ازطرح و دیزاین نقشه های مهندسی، تخنیکی و اجرای پلانهای تعمیراتی انکشافی ریاست عمومی پارک های صنعتی.
نظارت و ارزیابی از چگونگی تطبیق پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی که توسط قرار داد ها اجرا می شود مطابق برآورد قبلی با در نظر داشت کیفیت کاری
حصول اطمینان از پیشبینی و برآورد مواد ساختمانی و تجهیزات برای سیستم های برق رسانی، آبرسانی، کانالیزسیون، سیستم تهویه و تسخین و بخشهای ساختمانی.
تامین ارتباط و هماهنگی با ارگانهای امنیتی و اتخاذ تدابیر جهت تامین امنیت تاسیسات مربوطه ریاست عمومی پارک های صنعتی در مرکز و ولایات
حصول اطمینان از حفظ و مراقبت سیستم های موجوده تخنیکی در بخش های تهویه و تسخین، کانالیزیسون و سیستم تصفیه فاضلاب تعمیرات، ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم های آب رسانی برق، مرکز گرمی، امورنجاری، رنگمالی و پاک کاری عموم ساختمانها.
مدیریت تأمین استندرد حفظ الصحه محیط کاری ، تخنیک ایمنی و مصئونیت و انظباط کاری.
حصول اطمینان درتهیه و ترتیب پلان ها جهت ترمیم، رنگمالی، رفع عوارض تخنیکی فابریکات، ساختمان های شرکت ها و ساحات مربوط  پارک های صنعتی
حصول اطمینان از تزیین ساحات سبز و مراقبت از اشجار و سیستم های آبیاری باغچه ها و باغ های اطراف شرکت های تولیدی واقع پارک های صنعتی
مدیریت از روند مراقبت و تنظیم مراحل و تطبیق ادویه پاشی اشجار و گلهای موسمی ساحات مختلف در هماهنگی
با متخصصین وزارت محترم زراعت آبیاری و مالداری و ریاست محیط زیست.
تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری ریاست حفظ و مراقبت پارک های صنعتی و تعقیب طی مراحل آن.
ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای رئیس حفظ و مراقبت به منظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت های پروژه های حفظ و مراقبت پارک های صنعتی و دست آورد های بخش های مربوطه.
حصول اطمینان از مدیریت سالم، وظایف و مسولیت ها و اجراآت به موقع و بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده؛
سفر به ولایات به منظور ارزیابی تعیین مصارف پروژه های زیر بنایی پارک های صنعتی در ربع چهارم هر سال مالی
ارزیابی تعیین مصارف پروژه حفظ و مراقبت پارک های صنعتی، ارسال آن به ریاست مالی و اداری و طی مراحل آن به ولایات
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده می شود.

Job Requirements:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) ، (8) و (۳۴) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)

مهارتهای کامپیوترMS آفیس،  Civil 3D, Ms. Project, Auto Cad 2019 

توانائی رهنمائی، کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.

Submission Guideline:

نکات ضروری: علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح {CV} و اسناد تحصیلی{دیپلوم/ ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل [email protected] ارسال نمایند.

لطفاً از ارسال مدارک غیرضروری جداً پرهیز گردد.

_ مدارک فوق الذکر باید به صورت PDF در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.

_ متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند.

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply