Home » متخصص طراحی و توسعه سیستم های معلوماتی

متخصص طراحی و توسعه سیستم های معلوماتی

  • by

Activation Date: 29 May, 2021   Announced Date: 29 May, 2021   Expire Date: 08 Jun, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Government
Employment Type: Full Time
Salary: اصل معاش بست+ امتیاز پروژۀ تغییر از قدم اول ۶۳٫۰۰۰
Vacancy Number: ESAR-043
No. Of Jobs: 1
Organization: اداره تنظیم خدمات انرژی
Years of Experience: 2
Contract Duration: رسمی – دائمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس
Close date: 08 Jun, 2021

About اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی:

اداره تنظیم خدمات انرژی براساس فرمان شماره ۳۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹8 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان از تجزیه وزارت انرژی و‌ آب ایجاد و در قسمت سیاست­گذاری و پلان‌گذاری کلان، مدیریت همه‌جانبه‌ی انکشاف زیرساخت‌های لازم و تنظیم و نظارت از بازار، انرژی مطمئن، استطاعت‌پذیر و پایدار که متضمن انکشاف اقتصادی-اجتماعی کشور باشد و تبدیل افغانستان به مرکز تبادل انرژی و برق منطقه فعالیت می نماید.

 

برنامه تغییر:

پروژه تغییر مستقیماً جوابگو به چهارچوب صلح و انکشاف ملی افغانستان بشمول اولویت انکشافی در مورد سیستم سازی پاسخگو و موثر اداره عامه و همچنان به هدف ایجاد، حفظ و تقویه تخصص گرایی خدمات ملکی میباشد.

هدف کلی پروژه تغییر عبارت است از تقویت ظرفیت وزارت ها و ادارات دارای اولویت از طریق استخدام بست های کلیدی به اساس شایستگی، بهبود مدیریت کارمندان و پلانگذاری بهتر منابع بشری.

پروژه تغییر توسط صندوق وجهی کمک ها برای بازسازی افغانستان (ARTF) و انجمن انکشاف بین المللی (IDA) گروپ بانک جهانی تمویل میگردد و  کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نماینده گی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان این پروژه را تطبیق مینماید.

بر اساس پلان استراتیژیک منظورشدۀ منابع بشری، وزارت‌ ها و ادارات برای هر بست دارای متصدی و خالی شامل این پروژه، در شروع هر سال وظایف کلیدی (Key Deliverables) و شواهد اثباتیه (Means of Verification) مطابق به لایحۀ وظایف، اهداف اساسی اداره، در هم‌آهنگی با آمر مستقیم ترتیب و ضم قرار داد کاری شان می‌گردد. ارزیابی اجراآت کارکنان که از این طریق استخدام می‌گردند، درختم هر سال به اساس گزارش منظور شده اجراات کاری شان در مقابل وظایف کلیدی و شواهد اثباتیه صورت می‌گیرد و تمدید قرار داد کاری کارکنان برای سال بعدی مشروط به تکمیل موفقانه این وظایف می باشد.

Job Description:

هدف وظیفه: طرح، دیزاین، جمع آوری معلومات، رفع مشکل و حفظ و مراقبت از سیستم های معلوماتی MIS، ویب سایت و امور امنیتی و تخنیکی سیستم های معلوماتی  مربوط اداره تنظیم خدمات انرژی، به منظور دسترسی سریع و به موقع معلومات مورد ضرورت.

 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 

وظایف تخصصی:

طرح و ایجاد سیستم های معلوماتی و دیتابیس به هدف دیجیتال سازی و نگهداری معلومات و دسترسی آسان کارمندان اداره.
ارایه طرح های وب سایت، امور دیتابیس و امور تخنیکی جهت ایجاد سیستم موثر و کارا.
جمع آوری معلومات و تحلیل معلومات در جهت ایجاد سیستم های معلومات اداره تنظیم خدمات انرژی.
 تطبیق پالسی های امنیتی سیستم های معلومات اداره تنظیم خدمات انرژی و اطمینان از درست کار کردن آنتی ویروس ها و فایروال ها.
 فراهم  آوری تسهیلات جهت تهیه گزارشات برای استفاده کننده گان سیستم های معلوماتی اداره تنظیم خدمات انرژی.
ارایه مشوره های مسلکی و همکاری در امر تحقق اهداف و پروگرام های آینده اداره تنظیم خدمات انرژی در عرصه توسعه سیستم های دیجیتالی غرض بهبود خدمات و حفظ معلومات اداره.
حفظ و مراقب و کنترول از ویب سایت ها و دیتابیسهای اداره تنظیم خدمات انرژی غرض موثریت و تقویت امور کاری.
طرح و اجرای پرسشنامه برای انجام مصاحبه و جمع آوری معلومات از کارمندان اداره جهت دیزاین سیستم های معلوماتی و ایجاد تغییرات موثر و مفید بخاطر ایجاد سهولت برای کارمندان ادره تنظیم خدمات انرژی
اشتراک در ورکشاپها منحیث ترینر به هدف آموزش و آگاهی دهی در بخش های  دیتابیس، ویب سایت، امنیت سایبری و امورتخنیکی  غرض ارتقای ظرفیت کارمندان اداره تنظیم خدمات انرژی.
طرح و تطبیق سیستم های حکومتداری الکترونیکی جهت موثریت و مفیدیت امور مربوطه اداره تنظیم خدمات انرژی و واحدهای مربوطه.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه به آمریت سیستم های معلوماتی.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور مطابق معیارهای تعیین شده.

وظایف هماهنگی:

  تبادل معلومات و اطلاعات تخنیکی با همکاران بمنظور رسیدن به اهداف اداره.
  تامین ارتباط کاری با همکاران جهت ایجاد هماهنگی بهتر در امور

Job Requirements:

شرایط استخدام:

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های: کمپیوترساینس، تکنالوژی معلوماتی از موسسات ملی و بین الملل از داخل و یا خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری:

داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.

 

مهارت‌های لازم:

تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی،
مهارت‌های کمپوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه
آشنایی و مهارت کار با زبانهای پروگرامینگ و تکنالوژی های ایجاد سیستم های معلوماتی، وب سایت و دیتابیس
سابقه کار و مهارت کار کردن با سافت ویرهای مختلف.

موارد تشویقی:

(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

Submission Guideline:

متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را بصورت آنلاین از لینک:

http://lowgrade.iarcsc.com/

ذیل بدست آورده و بعد از خانه پری فورم با تزئید اسناد تجربه کاری (خلص سوانح ، اسناد معتبر تجربه کاری از قبیل قرار داد کاری و تصدیق تجربه کاری تائید شده) اسناد تائید شده تحصیلی توسط وزارت محترم تحصیلات عالی و اسکن تذکره تابعیت قابل رویت بصورت آنلاین ثبت نام نمایند. همچنین اسناد ارسال شده باید خوانا و واضح باشد.

نوت : درج کد اعلان بست که در واکنسی نمبر ذکر گردیده است در فورمه آنلاین ضروری می باشد.

Submission Email:

http://lowgrade.iarcsc.com/

Leave a Reply