Home » مدیریت تدریسی- پذیرش

مدیریت تدریسی- پذیرش

  • by

Activation Date: 27 Mar, 2021   Announced Date: 25 Mar, 2021   Expire Date: 15 Apr, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Education
Employment Type:
Salary: طبق اصول امتیارات دانشگاه پیام
Vacancy Number: ( PU-RE -2021) ( PU-M -2021)
No. Of Jobs: 3
City: kabul
Organization: Payam university
Years of Experience: 1- به بالا
Contract Duration: Permanent
Gender: Male/Female
Education: بکلوریا و لیسانس
Close date: 15 Apr, 2021

About Payam university:

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی پیام، با مجوز رسمی شماره ( ۷۴ ) به تاریخ ۲۰ جدی ۱۳۹۱ به نام ام القراء ایجاد گردید و به تاریخ ۲۹ حمل ۱۳۹۲ اولین کانکور خود را موفقانه سپری و در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۲ محصلین کامیاب رسماً در دو پوهنځی حقوق و علوم سیاسی و اقتصاد به دروس عملی خویش آغاز نمودند. « ام القراء » در سال ۱۳۹۳ به « پیام » تغییر نام داد و از آن زمان تاکنون با داشتن سه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی، دارای دو پارتمنت؛ اداره و دیپلوماسی و قضا و څارنوالی؛ پوهنځی شرعیات، با دیپارتمنت های فقه و قانون و تعلیمات اسلامی پهنځی اقتصاد، با دیپارتمنت های امور مالی و بانکی و اداره وتجارت بستر علمی مناسب جهت رشد استعدادهای برتر و توانمند شدن نیروهای مفید کشور که عرصه رهبری و مدیریت علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فردای میهن به آن چشم دوخته است فعالیت می نماید. بهره مندی این کانون علمی تربیتی از موقعیت مناسب، مواد تعلیمی ( آموزشی ) با کیفیت، مدیران و اساتید با سویه های تحصیلی دکتور و ماستر از شاخصه هایی است که این مؤسسه را در جامعه خاصتآ نزد محصلان و جوانان جویای دانش و معرفت محبوب ساخته است.

دیدگاه پیام

مؤسسه تحصیلات عالی پیام به حیث یک نهاد تحصیلی پیشرو در عرصه آموزش تحصیلات عالی، تولید و ترویج علم، گسترش مرزهای دانش، تقویت و تعمیم فناوری در مقیاس ملی با مرجعیت علمی آکادمیک و هویت اسلامی در کشور بدرخشد. نهاد تحصیلات عالی پیام که برای بالا بردن سطح دانش و تربیه کادرهای متخصص و متعهد برای جامعه نهادینه ساختن فرهنگ تحقیق و ارایه خدمات تحصیلی با کیفیت بنا گردیده است، تلاش می ورزد جایگاه خویش را به حیث یک نهاد تحصیلی مطرح کشور تثبیت نماید. نهاد تحصیلی پیام در نظر دارد، در پنج سال آینده به یکی از ده بهترین نهاد تحصیلی برتر افغانستان، یکی از پنجاه بهترین نهاد تحصیلی در منطقه و یکی از صد بهترین نهاد تحصیلی در جهان عرض اندام نماید.

ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی پیام

ماموریت مؤسسه تحصیلات عالی پیام، با اعتقاد به کرامت، اصالت و تأثیر گذاری نیروی انسانی در امر انکشاف و بالندگی جامعه، نیروی انسانی را سرمایه اصلی خود دانسته و با بهره گیری از دستاوردهای نوین به ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فناوری بر پایه عدالت محوری؛ تعهدگرایی؛ تخصص باوری و پابندی به اخلاق اسلامی در سطح ملی اهتمام می ورزد.

اهداف

پیام به حیث یک کانون علمی مصمم است، خدمات تحصیلی معیاری را برای افراد جامعه از طریق موارد ذیل تأمین نماید:

• عرضه خدمات تحصیلی با کیفیت

• خلق انگیزه تعهد به وطن و جامعه

• تقویت مهارت ها و اندوخته های علمی

• ترویج و نهادینه ساختن اصل تحقیق

• فراهم نمودن محیط سالم تحصیلی

• مبارزه با بیروکراسی و فساد اداری

• ایجاد توأميت ها با سایر پوهنتون ها در سطح ملی، منطقوی و بین المللی

اهداف ستراتیژیک

• اهداف ستراتیژیک و تلاش و تمرکز بر کیفیت امور مربوطه نهاد تحصیلی مطابق به نیازهای روز و جامعه

• وفق دادن خدمات تحصیلی در مطابقت به تقاضای بازار و جامعه

• فراهم سازی و توسعه امکانات برای پیشبرد تحقیقات علمی

• ایجاد و انکشاف زیربناها غرض بالا بردن خدمات تحصیلی با کیفیت

 

• ارتقای ظرفیت کادر علمی و اداری مؤسسه و بهبود بخشیدن سیستم تحصیلی ( سیستم کریدیت)

• تطویر مدارک عایداتی مؤسسه

• ایجاد برنامه های ماستری

ارزش ها

•تحقق ارزش های اسلامی و انسانی در جامعه

• صداقت و پابندی به ارزش های ملی و اسلامی

• عدالت و انصاف

•همدیگر پذیری

• رشد فکری. 

Job Description:

مدیریت تدریسی

   ترتیب و تنظیم پلان کاری هفته وار، ماهوار، و سالانه در مطابقت به پلان پوهنتون غرض دستیابی به اهداف پیشبینی شده.

 نظارت و کنترول از ثبت نام، حاضری، ترتیب تقسیم اوقات محصلان جدید الشمول به پوهنتون.

  ترتیب و تنظیم جداول، اسناد و سوابق محصلان و فارغان جهت تهیه ترانسکریپتها و دیپلوم ها.

   تطبیق احکام قانون، مقررات، لوایح، طرزالعمل ها و فیصله های شورای علمی غرض ایجاد نظم و دسپلین در پوهنتون.

ترتیب تقسیم اوقات استادان دیپارتمنت ها به منظور تنظیم تدریس و جلوگیری از ضیاع وقت.

   تنظیم قراردادهای استادان کادر در شروع هر سال.

تنظیم قراردادهای استادان مدعو در شروع هر سمستر.

طی مراحل اداری و دوسیه بندی استخدام، ترفیع و انفکاک استادان.

    ارتباط با کارشناسان آموزش پوهنتون ‌ها و پیگیری چگونگی انجام امور محوله به ایشان.

بررسی و تکمیل اسناد استادان کادر و مدعو.

آرشیف نمودن اسناد استادان کادر و مدعو و مراقبت از آن.

مراقبت از حضور استادان در صنوف درسی و اطمینان از رعایت تایم درسی بصورت مداوم.

بررسی صحت راپور ماهوار معاش اساتید و طی مراحل آن به بخش مالی.

گزارش به موقع از حالات غیر عادی در حاضری استادان کادر و مدعو به رئیس پوهنحی.

جمع آوری CV های متقاضیان تدریس و تنظیم آن جهت ارائه دیمو.

طی مراحل اعلان بست های آکادمیک مورد نیاز.

همکاری در ارزیابی های استادان و ترتیب و تنظیم نتایج آن.

تهیه و ترتیب و طی مراحل فورم های مرخصی و محاسبه میزان مجاز رخصتی استادان.

انجام مسئولیت‌ های سپرده شده در ایام امتحانات و همکاری با سایر بخش‌ها در حین برگزاری مراسم و محافل مختلف پوهنتون (جشن فراغت، کنفرانس ‌های علمی، سمینارها و …).

ارائه گزارش کاری به معاونیت علمی.

پیگیری امور مربوط به پلان بهبود تدریس پوهنحی ها.

انجام کار های متفرقه که از طرف معاونیت علمی به ایشان محول میگردد.

پذیرش

رعایت کلیه مقررات بخش شامل : ورود و خروج منظم طبق قوانین امور اداری ، استفاده از لباس مناسب ، رعایت شئونات اسلامی و …

پذیرش محصلین جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام

برخورد مناسب با مراجعين

پذيرش محصلین طبق دستورالعمل مربوطه

كنترل فرم ثبت نام  و انجام امور اداري طبق دستورالعمل

ثبت كامپيوتري برگه هاي درخواست تحصیل

راهنمايي محصلین و مراجعین به واحد های مربوطه

ثبت درخواست هاي محصلین  در سيستم دانشگاه

به نظم كردن وتكميل درخواست مراجعین طبق اصول و ضوابط

سامان دهی مراجعین و برقراری نظم در سالن انتظار

ثبت مراجعين و ثبت در دفتر پذیرش

چک کردن روزانه فرم ها و برنامه ها

تهيه آمار ماهيانه خدمات و درآمد  جهت ارائه به واحدهاي ذيربط

انجام کلیه امور مورد درخواست مافوق

 انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

Job Requirements:

مدیریت تدریسی و پذیرش 

 دارای حداقل مدرک لیسانس برای مدیریت تدریسی و حداقل بکلوریا برای پذیرش.

    حداقل داشتن تجربه کاری 1 سال مرتبط به وظیفه.

   داشتن ارتباطات عالی و تسلط به زبان های ملی (دری / پشتو) و انگلیسی.

    داشتن مهارت در استفاده از کمپیوتر و برنامه های آفیس.

 

Submission Guideline:

متقاضیان محترم  خلص سوانح خود را همراه  یک نامه که نشان دهنده علاقه و شایستگی آنها برای این موقف و کار  با مؤسسه تحصیلات عالی پیام باشد لطفا نموده با ذکر عنوان  بست مورد نظر  به صورت واضح  در موضوع یا  (  سبجیکت ) ایمیل خویش نگاشته و به این ایمیل  ارسال  نمایید. [email protected]

( PU-RE -2021)

پذیرش

( PU-M -2021)

مدیریت تدریسی

 

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply