Home » مدیر ارشد جوازدهی

مدیر ارشد جوازدهی

  • by

Activation Date: 04 Apr, 2021   Announced Date: 04 May, 2021   Expire Date: 25 Apr, 2021

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Banking
Employment Type: Full Time
Salary: NA
Vacancy Number: 3
No. Of Jobs: 1
Organization: Da Afghanistan Bank
Years of Experience: حداقل پنج سال تجربه کاري مرتبط
Contract Duration: دائمی
Gender: Male/Female
Education: لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (ترجیحاً ماستری
Close date: 25 Apr, 2021

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم فعالیت می نماید.همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

تهیه و ترتيب پلان کاری سالانه مدیریت با درنظرداشت وضعیت موجود، طبق طرزالعمل نظارتي
سپردن وظايف به اعضای مدیریت و حصول اطمینان از تطبیق و بررسي منظم اجراآت آنها؛ توحيد و بررسي گزارش های نهاد های مالی غیر بانکی و ارسال آنها به اعضاي ارشد آمريت؛  همکاری لازم با مدیریت های مربوط در خصوص تهیه مقررات، طرزالعمل ها، رهنمود ها، و سایر اسناد لازم
مرور پلان تجارتی، پالیسی ها و اساسنامه های شرکت های صرافی و خدمات پولی و نهادهای مالی غیربانکی؛ ارایه رهنمایی لازم به کارمندان مؤظف
تدویر برنامه های آموزشی برای صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی انفرادی و شرکت های صرافی و خدمات پولی و در صورت ضرورت به نهادهای مالی غیر بانکی
سهم گیری در تهیه پالیسی، طرزالعمل و لوایح کاری؛ مرور و تعدیل آن در مورد صرافان/فراهم کننده گان خدمات پولی و نهاد های مالی غیر بانکی
ارزيابي کارکرد اعضا و رهنمايي آنها در همه موارد طبق طرز العمل و مقرره مربوطه و  نظارت از دوسيه بندي و مکاتب بخش صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي؛
اشتراک در جلسات کميته هاي آمريت عمومی نظارت از موسسات مالی غیر بانکی؛  اشتراک در برنامه هاي آموزشي که از طرف دافغانستان بانک يا نهاد هاي زيربط داير ميگردد
آموزش اعضا در مورد روش هاي موجود يا تغيير یافته درخواست کنندگان برای اخذ جواز جديد، تمديد جواز، ترک پيشه و فسخ جواز صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي و نهاد های مالی غیر بانکی حسب مقرره و طرز العمل مربوط

انجام ساير وظايف که از جانب مدير مستقيم، و يا اعضاي ارشد آمريت تفويض ميگردد.

Job Requirements:

درجه و رشته تحصیل:لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (ترجیحاً ماستری)

تجربه:حداقل پنج سال تجربه کاري مرتبط

مهارت ها:مهارت های مدیریتی،  فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی نافذ کشور، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مربوط،توانایی تحریر مکتوب ها، پیشنهادها و گزارش های کاری، بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی.

Submission Guideline:

CVنکات ضروری: – علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ذیل ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.
– مدارک فوق الذکر باید به صورت (PDF)در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گردد.
– متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند. 
– چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.
– جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.
– تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود.
 

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply