Home » مدیر مالی و اداری (ولایت ننگرهار) بست ۵

مدیر مالی و اداری (ولایت ننگرهار) بست ۵

  • by

Activation Date: 22 May, 2021   Announced Date: 22 May, 2021   Expire Date: 29 May, 2021

Job Location: Nangarhar
Nationality: National
Category: Government, Health Care
Employment Type: Full Time
Salary: به اساس قانون خدمات ملکی (رتوب دولتی)
Vacancy Number: HRD-AMC-2020-088
No. Of Jobs: 1
City: Nengarhar
Organization: Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان
Years of Experience: تجربه کاری مرتبط حد اقل یکسال برای دارنده سند تحصی
Contract Duration: نظر به طرزالعمل خدمات ملکی
Gender: Male/Female
Education: : داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: اداره و مدیریت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، تدارکا
Close date: 29 May, 2021

About Afghanistan Medical Council (AMC) شورای طبی افغانستان:

شورای طبی افغانستان طی فرمان شماره ۶۵ مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۶  به منظور تا‌مین  شرایط و مصؤنیت  و حقوق صحی مریضان، معیاری سازی ارتقای کیفیت و تنظیم خدمات صحی دوکتوران طب، تقویت و بهبود ستندردهای آموزشی طبی در کشور و  حمایت از حقوق مسلکی دوکتوران طب  منحیث یک اداره  تخنیکی ایجاد گردید و قانون شورای طبی افغانستان در ماه میزان سال ۱۳۹۷ توشیح و در جریده رسمی به نشر رسیده است. شورای طبی افغانستان جهت تسریع فعالیت های عملی و هسته گذاری یک اداره کارا و موثر منحیث مجری قانون همواره کوشش نموده است تا مطابق قانون در تفاهم با شرکای کاری مسؤلیت های خویش را ادا نماید.

جهت تطبیق ماموریت و اهداف شورای طبی، در نظر است افراد شایسته در بخش های مختلف این اداره استخدام گردد.

Job Description:

وظایف تخصصی:

پیشبرد و اجرای امور مالی، اداری، معاشات و سایر امتیازات قانونی کارکنان در مطابقت به اسناد تقنینی و طرزالعمل ها در ولایت مربوطه.
نظارت از اجراات و فعالیت های بخش مالی و اداری ولایت مربوطه.
تحلیل وپیش بینی بودجه سالانه ولایت بعد از دریافت تخصیصات، استفاده معقول مطابق فصول و ابواب بودجوی با در نظر داشت اصل صرفه جوئی.
اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوطه.
تهیه، تدارک و خریداری قرطاسیه باب مورد ضرورت ولایت مربوطه و رفع مشکلات شعبات مذکور از لحاظ مفروشات، وتجهیزات دفتری.
تنظیم امورترانسپورتی وسایط نقلیه ولایت، تهیه روغنیات ، سیر و سفر ، سجل و ترمیم پرزه جات در وقت و زمان مناسب جهت اجرای بهتر امور.

وظایف مدیریتی:

ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و همآهنگی با سایر بخش های مرتبط جهت پیشبرد امور محوله.
ایجاد ارتباط و هماهنگی با بخش های وزارت مالیه جهت دریافت تخصیص لازم غرض اجرای بموقع پرداخت های مالی.

ایجاد هماهنگی و حصول اطمینان از اجراآت قانونی و بموقع واحد های دومی اداره و رهنمایی های لازم در زمینه.

Job Requirements:

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7و34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است .

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته های: اداره و مدیریت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، تدارکات، اداره تجارت از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
تجربه کاری: تجربه کاری مرتبط حد اقل یکسال برای دارنده سند تحصیلی لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های لازم کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند؛

موارد تشویقی:

الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛

(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام؛

Submission Guideline:

 فورم كاريابي خدمات ملکی را ضم هم ارسال نموده وهمچنان عنوان و شماره بست واگذاري را واضح در ايمیل خويش ذكر نمايند، در غير ان حق شكايت را در آينده نخواهند داشت، فورم کاریابی را از لینک ذیل دریافت نمایند و به نقاط که در ذیل ذکر گردیده جداً توجه نمائید.

https://amc.gov.af/file_download/16/job-app-form.docx

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

زمان ارسال درخواست:

درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

اسناد تحصیلی:

اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛
اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛
اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛
اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

اسناد تجربه کاری:

اسناد تجربه کاری دولتی:

اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،
اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛
قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛
مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

اسناد موسسات خارجی بین المللی:

بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛
اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

اسناد که حریق یا گم شده اند:

درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply