Home » نظارت کننده ارشد زون غرب

نظارت کننده ارشد زون غرب

  • by

Activation Date: 25 Mar, 2021   Announced Date: 25 May, 2021   Expire Date: 04 Apr, 2021

Job Location: Badghis, Farah, Ghowr, Herat, Nimruz
Nationality: National
Category: Banking
Employment Type: Full Time
Salary: NA
Vacancy Number: 6
No. Of Jobs: 1
Organization: Da Afghanistan Bank
Years of Experience: تجربه:4 سال تجربه کاری مرتبط
Contract Duration: دائمی
Gender: Male/Female
Education: :لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (به ماستری ترجیح داده میشود)
Close date: 04 Apr, 2021

About Da Afghanistan Bank:

Da Afghanistan Bank (Central Bank of Afghanistan)

د افغانستان بانک به حیث بانکدار و نماینده مالی دولت، نهاد صدور و ثبت جواز فعالیت بانکها، صرافان و عرضه کنندگان خدمات پولی و اسناد بهادار و سیستم پرداخت مصون و سالم نیز فعالیت می نماید ، همچنان ثبات قیم هدف اولیه و اساسی د افغانستان بانک می باشد و به این منظور طرح، تطبیق و اتخاذ سیاست های پولی، سیاست ارز و ترتیبات اسعار، چاپ بانکنوت و ضرب مسکوکات از وظایف بانک مرکزی تعیین گردید.

Job Description:

لایحه وظایف:

تنظيم و مديريت پروسه جوازدهی، نظارت ها، سپردن وظايف به اعضاي مديريت، مرور پلان هاو گزارش هاي نظارتي و شريک ساختن نتايج اجراآت با آمريت؛ تدوير جلسات دوره اي با اعضاي مديريت و پيگيري وظايف سپرده شده طبق طرزالعمل
تهيه، تدوين پاليسي ها و پلان کاري سالانه امور مربوطه و سهم گيري در تهيه و تطبيق پلان استراتژيک آمريت
مديريت و تنظيم امور نظارتيمربوط به زون و سپردن وظايف به کارمندان تحت اثر طبق طرزالعمل هاي مربوطه
تدوير يا حضور در جلسات با اعضاي ارشد نهادهاي مجوز و يا د افغانستان بانک جهت تدوين، تعديل و بحت در مورد مسائل مربوطحسب هدايت آمر
آموزش اعضا در مورد طرزالعمل های موجود در رابطه به صدور جوازهای جديد، تمديد جواز، ترک پيشه، فسخ جواز صرافي و عرضه کنندگان خدمات پولي و نهادهای مالی غیر بانکی؛ بررسي و مرور قوانين، مقررات و متحدالمال ها و ارائه پيشنهادهاي لازم جهت تعديل ويا تطبيق آنها
تهيه يا بررسي گزارش تحليلي و يا اختصاصي از وضعيت و عملکرد نهادهاي مجوز غیر بانکی طبق هدايت آمريت
تهيه و تدوير برنامه هاي آموزشي غرض ارتقای ظرفیت صرافان و فراهم کنندگان خدمات پولی انفرادی/شرکتی
پاسخ دهي به مکاتيب و سایر مراسلات واصله
مديريت، رهبري نظارت، کنترول و ارزيابي اجراآت کارکنان تحت اثر جهت ايجاد انگيزه براي بهبود اجراآت، افزايش مؤثريت و بازدهي کار، تعيين نيازهاي آموزشي و بالابردن ارتقاي ظرفيت آن ها

انجام ساير وظايف و مسئوليت هاي که بتأسي از طرزالعمل ها، دستورالعمل و هدايات مقام مافوق طبق لايحه و مقررات ارجاع ميگردد

Job Requirements:

درجه و رشته تحصیل:لیسانس اقتصاد، امور پولی و مالی، بانکداری، اداره تجارت (به ماستری ترجیح داده میشود)

تجربه: 4 سال تجربه کاری مرتبط

مهارت ها:مهارت های مدیریتی،  فصاحت و بلاغت در گفتار، آشنائی با سیستم های بانکی، آشنائی به قوانین و مقررات بانکی نافذ کشور، آشنائی با برنامه های کمپیوتری مربوط،توانایی تحریر مکتوب ها، پیشنهادها و گزارش های کاری، بلدیت به زبان پشتو، دری و انگلیسی.

Submission Guideline:

نکات ضروری:

– علاقه مندان واجد شرایط می بایست اسکن رنگۀ تذکره، خلص سوانح و اسناد تحصیلی{دیپلم / ترانسکریپت} تایید شدۀ خویش را به ایمیل ارسال نمایند. لطفاً از ارسال مدارک غیر ضروری جداً پرهیز گردد.

– مدارک فوق الذکر باید به صورت در یک فایل فشرده با نام متقاضی و بست اعلان شده ارسال گرد PDF file .

– متقاضیان باید عنوان بست مورد نظرشان را در قسمت موضوع ایمیل ذکر نمایند. 

– چنانچه موارد بالا رعایت نگردد، درخواست متقاضی پذیرفته نخواهد شد.- جهت اخذ امتحان فقط با متقاضیان منتخب تماس گرفته میشود.- تاریخ امتحان بعداً به اطلاع رسانیده میشود

Submission Email:

[email protected]

Leave a Reply