Home » ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها

ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها

  • by
Date Posted: Apr 6, 2021
Reference: 0749
Closing Date: Apr 17, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1
Gender: Any
Functional Area: Government
Nationality: Afghan
Salary Range: As per company salary scale
Years of Experience: 4 Years
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type: Fixed-term
Probation Period: Unspecified
Required Languages: Dari,Pashto,English

About کمیسیون مبارزه با فساد اداری: Founded:   بورد تعیینات خدمات ملکی بتعداد (یک بست) رتبه اول  کمیسیون مبارزه با فساد اداری را جهت استخدام کارکنان شایسته به اعلان رقابتی مجدد می‌ سپارد.علاقمندان واجد شرایط،‌ می‌توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از وبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از طریق لینک (www.iarcsc.com ) ارائه نمایند. هنگام درخواست شماره بست مورد نظر را از پایین کاپی نموده در بخش مربوط فورم آنلاین درج نمائید. شماره عنوان بست شماره بست 1 ریاست عمومی استراتیژی و برنامه ها 0749

Job Summary:

هدف وظیفه

مدیریت، نظارت و کنترول از ارزیابی آسیب شناسی فساد در نهاد ها و ادارات، تدوین پالیسی ها و ستراتیژی کمیسیون، برنامه های آموزشی برای کارمندان و سایر امور مربوط به ستراتیژی و برنامه ها

Duties & Responsibilities:

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی

• حصول اطمینان از ارزیابی های آسیب شناسی مبارزه با فساد اداری در ادارات؛ مطابق پلان و پیگیری و نظارت از سفارشات که ارایه می شود؛

• حصول اطمینان از تدوین درست پالیسی ها و استراتیژی کمیسیون و سایر برنامه های کاری؛

• طرح و تطبیق برنامه های انکشافی و آموزشی کمیسیون ؛

• تحلیل، نظارت و ارزیابی استراتیژی، پلان ها و برنامه ها سالانه کمیسیون و ترتیب و ارایه نتایج آن به مراجع ذیربط؛

• نظارت مستمر از صورت استفاده معقول ومؤثر از طرح های جدید و هدفمند آموزشی مطابق به نیازمندی های کمیسیون بمنظور ارتقای ظرفیت کارمندان؛

• انکشاف میتا دیتا ریاست در برگیرنده مواد و رهنمود برنامه های آموزشی و تحقیقاتی آسیب شناسی؛

• نظارت و کنترول از اجرای نیازسنجی های آموزشی و تحقیقاتی.

وظایف مدیریتی

• تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره؛

• حسابدهی از اجراات کاری و تامین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور؛

• انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛

• تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست مربوطه؛

• تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحه کاری مربوطه؛

• رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراات اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحه کاری مربوطه؛

• رهبری و ارایه معلومات مطالبه شده به صورت دقیق و به موقع از چگونگی اجراات بخش های تحت اثر به مرجع اطلاع رسانی اداره در مطابقت به قانون دسترسی به اطلاعات؛

• رهبری، مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛

• ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ و

• اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

وظایف هماهنگی

• ایجاد هماهنگی بین ریاست آسیب شناسی و پیگیری ، آمریت های پلان و پالیسی و ارتقای ظرفیت و طرح برنامه های آموزشی.

• ایجاد میکانیزم هماهنگی با ریاست های کمیسیون جهت طرح و انکشاف پلان ها.

Job Requirement:

شرایط استخدام

این لایحۀ وظایف؛ با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی و بند های (9) و (10) ماده 9 تعدیل قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی

حداقل دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، حقوق، جامعه شناسی، اداره عامه، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، شرعیات (فقه و قانون)، مدیریت آموزشی ، مدیریت منابع بشری به درجات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق از موسسات ملی یا بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری

مدیریتی یا تخصصی در یکی از بخش های ( مبارزه با فساد اداری ،ارزیابی ، تحقیق ، برنامه ریزی، پلان گزاری) و سایر موارد مندرج وظایف تخصصی در این لایحه وظایف از داخل یا خارج کشور، حداقل چهار سال برای لیسانس، سه سال برای ماستر و دو سال برای دوکتورا.

مهارتهای لازم

• تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو و دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

• تسلط به زبان های رسمی (پشتو و دری) ارجحیت داده میشود؛

• مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

• مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری.

موارد تشویقی

أ‌. (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزلعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد معلولیت؛و

ب‌. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت

افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق؛ در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظیفه در اداره نگردد میتوانند به احراز این بست درخواست نمایند.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

رهنمود تکمیل فورم درخواستی برای بست های اول ودوم:

برای تکمیل فورم درخواستی به ویبسایت www.iarcsc.com  مراجعه نموده، بعد از تکمیل خانه پری فورم مخصوص، درخواست تان را ارسال نمائید.

 

از کاندیدان محترم خواهشمند است تا به نکات آتی توجه جدی نمایند:

1.      زمان ارسال درخواست:

·        درخواست تنها در جریان اعلان بست ارسال شده می تواند، توجه داشته باشید که زمانیکه اعلان ختم شد سیستم درخواست شما را نمی پذیرد.

2.      اسناد تحصیلی:

·       اسناد تحصیلی دولتی باید تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی را داشته باشد؛

·       اسناد تحصیلی از موسسات خصوصی باید سرتفیکیت که توسط وزارت تحصیلات عالی تائید شده باشد و یا مکتوب که توسط ریاست موسسات تحصیلی خصوصی باشد؛

·       اسناد تحصیلی خارج از مرز علاوه بر تائید نماینده سیاسی کشور و وزارت محترم خارجه باید مورد ارزیابی وزارت تحصیلات عالی نیز باشد.بنابر این مکتوب ارزیابی باید ضم فورم باشد؛

·       اسناد تحصیلی (داخل و خارج مرز) که بین سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۱ اخذ گردیده نیازمند ارزیابی مجدد وزارت تحصیلات عالی  است.

 

3.   اسناد تجربه کاری:

3.1   اسناد تجربه کاری دولتی:

·       اگر کارمند دایمی دولت هستید، نیاز است که خلص سوانح شما جدید بوده یا حد اکثر شش ماه قبل از اعلان بست صادر شده باشد و تائید واحد اولی(ریاست منابع بشری وزارت/ اداره) را با خود داشته باشد،

·       اگر به شکال قرارداد کار نموده باشید نیاز است که نمونه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه خویش را ارائه نماید.

 

3.2. اسناد تجربه کاری غیر دولتی:

·       داشتن تمام قرار داد خط و ارائه قرار داد خط های عمده و مرتبط به وظیفه ضروری است؛

·       قرار داد ها واصل نهاد غیر دولتی باید توسط یکی از ادارات ذیصلاح دولتی تائید شده باشد؛

·       مطابق ماده ۶۲ قانون کارمعاش کارمندان قرار دادی نباید کمتر از معاش دولتی باشد بنابراین داشتن سند مالیه دهی (TIN) ضروری می باشد.

 

3.3. اسناد موسسات خارجی بین المللی:

·     بودن تمام قرار داد خط ها ضروری می باشد؛

·     اگر در بیرون از کشور کار کرده اید اسناد شما باید توسط نمایندگی سیاسی افغانستان در کشور میزبان و بعدآ توسط وزارت خارجه افغانستان تائید گردیده باشد.

 

3.4. اسناد که حریق یا گم شده اند:

·       درصورتیکه کار کرد شما توسط ریاست منابع بشری همان اداره تائید گردد مورد قبول است.

 

4.      تجربه مرتبط:

·        مطابق ماده ۸ و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی منتشره جریده رسمی شماره(۹۵۱) مورخ ۱۶ سرطان ۱۳۸۷ داشتن تجربه مدیریتی ( داشتن نقش مدیریت و رهبری کارکنان تحت اثر طبق لایحه وظیفه) در بست های اول و دوم ضروری می باشد.

جهت معلومات بیشتر می توانید به شماره های ذیل به تماس شوید:

۰۷۸۱۴۸۵۴۳۶—۰۷۸۲۰۳۵۲۷۹

Leave a Reply