Home » معاون اداری پلان انتقال مراکز تداوی

معاون اداری پلان انتقال مراکز تداوی

  • by
Date Posted: May 24, 2021
Reference: معاون اداری پلان انتقال مراکز تداوی
Closing Date: Jun 3, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1
Gender: Any
Functional Area: General
Nationality: Afghan
Salary Range: As per NTA salary scale policy
Years of Experience: 2 Years
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type: Contractor
Probation Period: 3 months
Required Languages: Dari,Pashto,English

About Ministry of Public Health: Founded:   The Ministry of Public Health (MoPH) is tasked with a critical mandate; to deliver and promote sustainable and accessible health care services to the people of Afghanistan. Social and economic advancement can only be realized in a thriving and healthy society. The success of the MoPH is heavily driven in its ability to plan and use allocated resources effectively. Effective financial management is therefore critical for sustainable development and is the primary tool that translates the MoPH development strategies into noticeable outcomes or service delivery. Good governance and democratic accountability relies on transparent management of the MoPH budget. Therefore, ineffective financial management undermines the effectiveness and efficiency of development interventions and hinders the country’s progress towards improved and sustainable health care. MoPH finance directorate is going through a reform process and after reviewing the structure of finance directorates of other line ministries such as MRRD, MoE and MAIL, has proposed a new and standard structure that is approved by MoPH leadership, for this purpose MoPH needs a qualified staff for the mentioned position

Job Summary:

اداره و تنظيم تمام امورات اداری و مالی برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر، مدیریت و نظارت کاری کارمندان اداری و حمایوی و ارایه گزارشات . 

 

هدف:

تطبیق پلان کاری سال جهت عرضه هرچه بهتر خدمات صحی مطابق استراتیژی وزارت صحت عامه.

Duties & Responsibilities:

1-     سهم گیری در تهیه پلان سالانه اداری و تدارکاتی برای ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر

2-     انکشاف سیستم فایلینگ برای بخش اداری و تخنیکی

3-     اطمینان از موجودیت سیستم backup  برای تمام اسناد مهم و محرم دفتر به شکل هارد و سافت

4-     اطمینان از ترتیب لیست موجودی استندرد از تمام اجناس مربوط به برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر در دفتر مرکزی و ولایات و تجدید آن نظر به ضرورت

5-     نظارت بر تهیه و تنظیم آمار پرسونل

6-     مسول و نظارت از امورات منابع بشری تحریرات ترانسپورت حفظ و مراقبت و مدیریت جنسی ریاست کاهش تقاضای مواد مخدر

7-     اطمینان از رعایت شدن استندرد های ایمنی و سلامت در محیط کار

8-     اصول اطمینان از تعقیب مراسلات به شعبات مربوط و نگهداشت دوسیه و فورم ها رسمی

9-     اتخاذ تدابیر به منظور حل مشکلات امور اداری در مطابقت به قوانین و مقررارت به جهت اجرای موثر امور

10-  تنظیم دیسیپلین امور اداری در روشنایی قانون کارکنان خدمات ملکی و سایر مقررات موضوعه به منظور ارتقای سطح موثریت کار

11-  سهم گیری فعال در تامین و ایجاد سیستم همکاری و تقویه روحی و فضای کاری مثبت میان کارمندان

12-  فراهم آوری تسهیلات و تامین ضروریات در برگزاری برنامه های آموزشی و سیمینار ها اشتراک منظم در مجلس و تهیه مینت مجالس

13-  ارایه گزارشان ماهوار از چگونگی اجرای فعالیت های انجام شده به مسوولین مافوق

اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف آمر مربوطه مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره

Job Requirement:

1.      داشتن سند تحصیلی لیسانس در رشته اداری و مدیریت  

2.      دو سال تجربه کاری مدیریتی در بخش مربوطه یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های این لایحه وظایف

3.      تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.

4.      مهارتهای کمپیوتری مرتبط به وظیفه.

روش ارزیابی:

ارزیابی این بست توسط مدیر ارشد مالی و اداری  پلان انتقال مراکز تداوی معتادین مواد مخدر وزارت صحت عامه صورت می گیرد

 

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

Submission Guidelines:Electronic applications will be sent to: sub e-mail which corresponds if any of following 2 items is missing, your application will be considered as ineligible/incomplete.

 

1. In your emails please specify the title of the position as well as vacancy number for electronic submissions and please do the same in the hard copy submissions.

2. Updated Curriculum vitae (CV)/Resume (Please attached your recent photo and mention in your CV exact date/periods of your work experience, graduation Day, Month, and Year).

 

If you are shortlisted and invited for written test/interview you will be required to present the original, the following:

 

A. Education Documents: Your recent education degree/diploma

ÿ Copy of verified Baccalaureate (12 passed) degree by Ministry of Education

ÿ Copy of verified 14 or 15 passed degree by related Ministries

ÿ Copy of verified Bachelor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Medical Doctor Degree by Ministry of Higher Education

ÿ Copy of verified Master degree by Ministry of Higher Education

B. Copy of National Identity Card (Tazkira: Only the pages that show picture and Tazkira number, pages, place of issue and date of issue)

 

(II)

 

Electronic applications will be sent to: sub e-mail .

 

The Contact Person at Human Resources is:, HR Officer, MoPH-GD HR. Phone number: 0093- (0)-202312422

Note:

Only shortlisted candidates will be invited to written test/interview and subsequent process. Please contact the person in charge (HR Officer ).

 

No CVs will be accepted after the closing date.

:

Leave a Reply