Home » کارمند مرکز تماس ریاست انسجام امور ترافیک – بست پنجم

کارمند مرکز تماس ریاست انسجام امور ترافیک – بست پنجم

  • by
Date Posted: Apr 4, 2021
Reference: KM-HR-320
Closing Date: Apr 13, 2021
Work Type: Full Time
Number of Vacancies: 1
Gender: Any
Functional Area: Journalism,Literature,Public Relation
Nationality: Afghan
Salary Range: As per company salary scale
Years of Experience: Fresh
Contract Duration: Not specified
Possibility of Contract Extension: No
Contract Type: Permanent
Probation Period: 3 months
Required Languages: Dari,Pashto,English

About شاروالی کابل: Founded:   شاروالی کابل یک نهاد خدماتی عامه بوده که متعهد به ارایه خدمات با کیفیت عالی، پاسخگو و موثر به شهروندان کابل می باشد. شاروالی کابل مسوولیت دارد که خدمات ذیل را برای شهروندان ارایه کند: تنظیف شهر، اعمار و احداث سرک ها و زیربناها، ترانسپورت، کانالیزاسیون، تسهیلات کلتوری، صفایی و سرسبزی شهر، ایجاد مارکیت ها، صدور جوازنامه ها، حفظ و مراقبت، تنظیم املاک، مدیریت و جمع آوری عواید و توسعه و انکشاف شهر. همچنان افزایش سطح عواید، عملی ساختن یک ساختار تشکیلاتی مدرن مطابق نیازمندی ها، حمایت از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، انکشاف یک پلان استراتیژیک مثمر از اولویت های کاری شاروالی کابل است.

Job Summary:

ایجاد ارتباط مؤثر با تماس گیرندگان، انتقال موضوع تماس به بخش مربوطه اداره به منظور پاسخگویی مناسب به آن.

Duties & Responsibilities:

وظایف و مسؤولیت ها:

1.     طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛

2.     کسب آگاهی کافی از موضوعات مربوط به ریاست انسجام امور ترافیک به منظور پاسخگویی به سوالات تماس گیرندگان؛

3.     درک و ثبت موضوع تماس به منظور رسیدگی هرچه بهتر به آن موضوع از جانب اداره؛

4.     بررسی اطلاعات تخنیکی، نوت برداری از سوالات و مسایل مطرح شده و مدیریت بهتر ارتباط با تماس گیرندگان؛

5.     رعایت حوصله­مندی در پاسخگویی به تماس گیرندگان و حفظ خونسردی تحت شرایط کاری پرفشار در پاسخگویی به تماس گیرندگان؛

6.     استفاده از مهارت های ارتباطی به منظور ایجاد ارتباط مؤثر با تماس گیرندگان؛

7.     رعایت سرعت عمل در پاسخگویی به تماس ها و انتقال موضوع تماس به بخش مربوطه اداره؛

8.     ایجاد ارتباط مداوم و مؤثر با سایر بخش های اداره؛

9.     ایفای نقش فعال و سازنده درتمام کار های مربوطه؛

10. ترتیب گزارشات ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت برای آمرین ذیصلاح اداره بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوطه؛

11. اجرای سایر وظایفی که توسط مقامات ذیصلاح مطابق به قوانین، مقرره ها و اهداف اداره مربوط سپرده میشود.

Job Requirement:

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

  1. درجه تحصیل: داشتن درجه تحصیلی حد اقل لیسانس دریکی از رشته های روابط عامه، ژورنالیزم، علوم اجتماعی و سایر رشته های مرتب. همچنان به دارنده گان درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده میشود.
  2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o      به کسانی که دارای تجربه کاری مرتبط باشند ارجحیت داده می شود.

  1. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o      بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و آشنائی با زبان انگلیسی؛

o       آشنایی با برنامه های کمپیوتری مطابق اهداف کاری.

Job Location:

Afghanistan, Kabul

Submission Guideline:

فورم ضمیمه شده در اعلان هذا را بعد از خانه پری ضم اسناد تحصیلی ، تجارب کاری و یک کاپی از تذکره تابعیت خویش به ایمل آدرس داده شده ذیل ارسال نماید.

یادداشت:

قابل ذکر است که اسناد تحصیلی شما باید تایید شده وزارت محترم معارف ویا تحصلات عالی بوده و همچنان در صورت داشتن سابقه کاری دولتی ، خلص سوانح تائید شده اداره مربوطه که تائیدی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و همچنان در صورت داشتن تجربه کاری در ادارات خصوصی ، تصدیق اداره مربوطه را بشکل جداگانه ضم فورم درخواستی هذا بدون تغیر نوعیت فایل به ایمیل آدرس ([email protected]) با ذکر کود اعلان و عنوان بست در خلص مطلب (Subject) ایمل ارسال بدارید. همچنان از ضمیمه ساختن اسناد اضافی چون تصدیق نامه ، تقدیرنامه و سایر اسناد فرعی جداً خودداری نماید.

باید تذکر داد که مسولیت درج هرگونه معلومات اشتباه در این فورم که سبب سوًتفاهم ویا عدم شارت لست شدن کاندید در بست انتخاب شده برویت مشخصات اعلان گردد بدوش این اداره نخواهد بود.

Leave a Reply